Huisregels voor een erotische massage

Belangrijk voor een onvergetelijke tijd.

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die bij Sukhsant gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van 1 of meerdere huisregels kan tot maatregelen leiden, waaronder het verzoek aan u om zich aan de huisregels te houden, tot ontzegging van de toegang tot onze massage salon en/of onmiddellijke melding aan de politie.

0. Covid19-regels zijn van toepassing.

1. Betalingen gepast contant. Er is de mogelijkheid tot pinnen.

2. Toegang vanaf 18 jaar. Bij twijfel vragen wij u om uw legitimatie (geldig paspoort, rijbewijs en/of ID kaart)

3. Het is verboden om binnen te roken.

4. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen en/of het bij zich hebben van enigerlei soft en/of hard drugs is ten strengste verboden, bij misstanden wordt de politie ingeschakeld.

5. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank en/of andere middelen wordt toegang tot Sukhsant geweigerd.

6. Het bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

7. Op centrale plaatsen heeft Sukhsant camera’s voor uw en onze veiligheid hangen. Een ieder die Sukhsant bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan de politie, justitie en overige overheidsinstanties.

8. Men dient zich met respect naar een ieder te gedragen. Enige vorm van racisme of discriminatie is niet geoorloofd.

9. Safe seks met alle handelingen.

10. De dames beslissen zelf over welke diensten zij aanbieden. Het is verstandig uw wensen vooraf te bespreken met de dame van uw keuze. De dame hoeft niet mee te werken aan uw wensen als zij dit niet wil en heeft het recht de diensten te weigeren die u wenst.

11. De dame heeft het recht u als cliënt te weigeren. Als u dit overkomt wordt dan niet boos, het is de keuze van de dame zelf. Kies een andere dame uit, dit bevorderd de sfeer.

12. Wij vinden hygiëne belangrijk en verzoeken u om vóór elke massage een douche te nemen. Sukhsant stelt u 1 handdoek per bezoek ter beschikking.

13. Bij onenigheid is het verplicht dit te melden bij de beheerder/gastvrouw van Sukhsant.

14. Sukhsant doet er veel aan om een veilige seksinrichting te zijn en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade. Het betreden van Sukhsant doet u op eigen risico.

15. Sukhsant is niet verantwoordelijk voor het verlies van uw goederen.

16. Bezorg geen overlast voor de buren als u Sukhsant bezoekt en verlaat.

17. Wanneer door u als klant schade wordt toegebracht aan het complex of het materiaal bent u verplicht de schade volledig te vergoeden. Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat het complex niet 100% kan functioneren, zal een schadevergoeding van €500 per dag worden in rekening gesteld, te rekenen van de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze hersteld werd.

Deze huisregels zijn onze voorwaarden voor uw verblijf bij ons. Het management van Sukhsant wenst u een fijne en ontspannende tijd.

ThaiMassageSukhsant Team7 slider

Comments are closed.